Operační program podnikání a inovace

PREMAC Company s.r.o. - pořízení nového CNC soustruhu

Registrační číslo projektu: EU: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017967
Název projektu: PREMAC Company s.r.o. - pořízení nového CNC soustruhu
Informace o projektu:


V rámci projektu bude pořízena technologie CNC soustruhu, která bude využita k obrábění rotačních dílů, menších lisovacích nástrojů, atd. které v současné chvíli společnost kooperuje u externích dodavatelů, které pro svůj vznik vyžadují vedle dalších postupů i soustružení. To znamená přesun části výroby od externích firem do vlastního výrobního procesu. Předpokládanými klienty využívajícími soustružení (CNC soustruh) budou tuzemské i zahraniční společnosti, a to napříč obory.

Programové období: Strukturální 2014 - 2020
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Termín zahájení: 31.10.2019
Termín ukončení: 4.3.2020
Žadatel:
PREMAC Company s.r.o.
IČ: 02926725
Financování:
Rozpočet celkem: 2 696 000
z toho Příspěvek EU: 1 000 000
Celkové národní veřejné: 0


na začátek stránky